Kesim

Markalama

Oyma

Kaynak

Lehimleme

Isıl İşlem

Delik Delme

Hızlı prototipleme

Giydirme

Ölçüm ve Dyagnos

Birmes Sanayi Sitesi
   C Blok No:5 Kat 1
   34953 TUZLA Istanbul
   T: 0 216 394 04 82pbx
   

LAZER İLE ISIL İŞLEM

Lazer ile ısıl işlemler arasında sertleştirme en önde gelenidir.
Lazer ile lokal sertleştirmenin birçok avantajı vardır. İşlemin temiz bir ortamda yapılması, çok hızlı sertleştirme yapılabildiğinden parçanın soğuk kalmasının sağlanması dolayısı ile gerilmelerin ve deformas-yonların olmaması, herhangi bir mekanik temas olmadan  işlemin yapılabilmesi ve işlemin tamamen kontrol altında olmasıdır.

TLS olarak
1 - Uygun lazer kaynağının teminini
2 - Isıl işlemin otamasyonunu
sağlıyoruz.

6mm odak çapı lazerle 3,5m/ dakika
hız ile yüzeyi sertleş tirilen düşük karbonlu çeliğin kesidi.